Skålgropar / ”Bowl”-carvings

Kolsby har sedan några årtionden varit känt just för denna samling skålgropar. Det är en stor samling skålgropar men också för att de är så stora och djupa. När de först upptäcktes räknade man till 452 skålgropar men fältarkeologerna Tommy Andersson och Andreas Toreld tror att de har hittat runt 100 stycken till.
Följande kan ni läsa om på Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförenings hemsida.

Kolsby has for some decades been known precisely for this collection ”bowl”-carvings. It is a large collection of carvings but also because they are so large and deep . When they were first discovered they were counted to 452 ”bowl”-carvings, but field archaeologists Tommy Andersson and Andreas Toreld think they have found around 100 more.
The following you can read about on Skredsviks , Herrestads and Högås homestead association.

20130831-054251.jpg

Som ni ser är texten gammal eftersom den gamla förskolan numer är vårt hus.

Så här ser Gärotekullen ut idag och nu skall den rensas fri från mossa och annat. De skall dock inte målas.

As you can see , the text is old because the old nursery nowadays is our house.

This is what Gärotekullen looks today and now it will be cleaned free from moss and other things . However, they shall not be painted.

20130831-054039.jpg

Juni hjälper till att borsta hällen ren.

Juni helps out to brush the mountain clean.

20130831-054211.jpg

Fler hällristningar / More rock carvings

Arbetet med att fylla i hällristningarna närmar sig slutet och vi får se de nyfunna ristningarna träda fram. Hästen uppe till vänster är ovanlig i Bohuslän.

The work with painting the rock carvings is nearing the end and we can see the newly found carvings come forward. The horse up to the left is unusual in Bohuslän.

20130831-045359.jpg

Nelia och Lilja leker i den gamla eken.

Nelia and Lilja are playing in the old oak.

20130831-045518.jpg

Här syns en samling skålgropar.

Here is a collection of ”bowl”-carvings.

20130831-045632.jpg

Konstvandring i smör-fabriken

Ett sätt att bättre urskilja hällristningarna är att göra frottage av dem. Det är också ett sätt att dokumentera dem. Det går till så att man lägger först ett papper ovanpå berget och sedan drar ett rullat karbonpapper över pappret.

One way to better distinguish the rock carvings are doing frottage of them. It is also a way to document them. It is done as first placing a paper on top of the mountain and then pull a rolled carbon paper over the paper.

bild (5)

Sedan kom korna på besök. De stannade till vid de hällristningar som målades förra veckan. Korna bildade en lång kö för att få se och nosa på dem.

Then came the cows to visit. They stopped at the petroglyphs painted last week. The cows formed a long queue to see and sniff at them.

bild (10)

bild (11)

Sommarjobb

Juni har fått sitt första sommarjobb – turistguide! Det kommer folk förbi vårt hus ibland som vill se hällristningarna ett stenkast bort. De vill ofta ha hjälp med att hitta dit och Juni visar så gärna. En gång fick hon tyska karameller och idag fick hon en tjuga.

Juni got her first summer job – tourist guide! There are some people passing through wishing to see the petroglyphs a short distance away from our house. They often want to get help finding it and Juni likes to show the way. Once she got German sweets and today she got a note of twenty kronor.

20130718-161617.jpg